bảng xếp hạng bóng đá tay ban nha

bảng xếp hạng bóng đá tay ban nha

Thông qua các cuộc thi đấu, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tôn vinh nét đẹp của người chiến sĩ Cảnh vệ; nâng cao nhận thức về Luật Cảnh vệ, góp phần xây dựng người chiến sĩ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý thức trách nhiệm với nhân dân, với Tổ quốc.
Đồng thời, thông qua thi đấu để đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đào tạo, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện trong các đơn vị; biểu dương kết quả hoạt động của phong trào Toàn dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.
Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, văn hóa vì nhân dân phục vụ và phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Thi đấu võ thuật CAND
Thi đấu giao hữu bóng đá
Thi đấu cờ tướng CAND
Thi đấu bóng bàn
Thi đấu cờ tướng
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu tennis
Thi đấu cầu lông và bóng bàn
Thi đấu cờ tướng CAND
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu cầu lông và bóng bàn
Thi đấu cờ tướng CAND
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu cầu lông và bóng bàn
Thi đấu cầu lông và bóng bàn
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu cầu lông và bóng bàn
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu cầu lông và bóng bàn
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu bóng chuyền
Thi đấu cầu lông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *