bảng xếp hạng bóng đá hôm nay

bảng xếp hạng bóng đá hôm nay

1. Real Madrid 13 trận thắng 16 trận hòa 5 trận thua 11 trận.
2. Barcelona 10 trận thắng 10 trận thắng 10 trận hòa 11 trận thắng 13 trận thua 14 trận.
3. Atletico Madrid 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận hòa 12 trận thắng 14 trận thua 11 trận.
4. Bayern Munich 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thua 10 trận.
5. Dortmund 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thắng 11 trận hòa 12 trận thắng 13 trận thua 14 trận.
6. Arsenal 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận hòa 4 trận thắng 13 trận thua 14 trận.
7. Liverpool 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thua 5 trận.
8. Chelsea 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thua 5 trận.
9. Schalke 04 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thua 10 trận.
10. Man City 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thua 11 trận.
11. West Ham 12 trận thắng 10 trận thắng 10 trận hòa 9 trận thua 9 trận.
12. Tottenham 20 trận thắng 10 trận thắng 1 trận 10 trận.
13. Everton 15 trận thắng 10 trận thua 10 trận.
14. Crystal Palace 12 trận thắng 9 trận hòa 10 trận thua 11 trận.
15. Watford 17 trận thắng 10 trận hòa 6 trận thắng 5 trận.
16. Newcastle 18 trận thắng 10 trận thắng 6 trận 11 trận hòa 5 trận thua 5 trận.
17. Bournemouth 16 trận thắng 10 trận thắng 10 trận 11 trận hòa 4 trận thua 14 trận.
18. Watford 11 trận thắng 10 trận thắng 10 trận 11 trận 10 trận hòa 4 trận 0 thua 5 trận.
19. Watford 24 trận thắng 10 trận thắng 10 trận thua 10 trận.
20. Huddersfield Town 25 trận thắng 10 trận thắng 10 trận 10 trận 10 trận thua 5 trận.
PV/VOV.VNẢnh Getty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *