bong da truc truyen

bong da truc truyen

5.1.2. Các bài thuốc cổ phương kinh điển (gồm các bài thuốc sau đây)
(*):
– Xuyên khung, hồng hoa, xuyên khung, xuyên quy, xuyên chi tử, đan sâm, xuyên sơn giáp, đan hoàng kỳ.
– Cao lỏng bán hạ, trần bì, bạch thược, xuyên tâm liên.
– Xuyên luyện tử, cao lương khương, ma hoàng, cam thảo.
– Xuyên ô, sinh địa, đương quy, bạch thược, xuyên khung, bạch thược, bạch truật, bạch thược điền thất.
– Xuyên quy, xích thược, bạch thược điền thất, bạch thược điền thất.
– Xuyên ô, xích thược, xích thược điền thất.
– Xuyên quy, xích thược, xích thược điền thất.
– Xuyên luyện, hắc chi ma.
– Xuyên quy, xích thược, xích thược điền thất.
– Xuyên luyện tử, cao lương khương, ma hoàng.
– Bạch thược, bạch thược điền thất, bạch thược điền thất.
– Bạch thược, xích thược điền thất.
– Xuyên quy, xích thược điền thất.
– Xuyên luyện tử, cao lương khương, ma hoàng.
*).
Trong đó:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *