keo bong da the gioi

keo bong da the gioi

Các đối tượng thuộc 4 loài động vật nêu trên phải có giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy xác nhận đăng ký một trong các loài động vật hoang dã của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.
Đối với động vật hoang dã có nguồn gốc nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như: Phải có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp có nguồn gốc từ tự nhiên, phải có giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền để đảm bảo an toàn, sức khỏe con người và động vật.
Đối với động vật hoang dã được khai thác từ rừng trồng: Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật của chủ hàng xuất nhập khẩu; nếu xuất khẩu phải có giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.
Đối với động vật nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.
Đối với thức ăn cho động vật hoang dã, thức ăn khác cho động vật nuôi phải có Phiếu kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền hoặc cấp giấy chứng nhận cho cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho động vật nuôi và con người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *