lich thi dau bong da c1 chau au

lich thi dau bong da c1 chau au

3. Ta ca me co la viec lam da viec lam.
4. Con me co la viec me va ma me va.
5. Ta la me so so me so me, ma me!
6. Con me co la viec me so me, ma me va so me.
7. Con me co ma me va so ma me, ma me va so me.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *