lich thi dau bong da chau a

lich thi dau bong da chau a

– Em trai: Anh à, em đi thi được không?
– Em: Anh à, em đi thi được không?
– Anh: Được.
– Thế em thi chuyên văn nhé?
– Em thi chuyên văn nhé.
– Thế em thi vào trường nào?
– Em thi vào lớp chuyên Toán nhé.
– Có khi em thi vào trường khoa học xã hội nhé.
– Thế sao thi vào chuyên văn lại không nhỉ? Thế em học chuyên văn à?
– Vâng, em học chuyên văn ạ.
– Thế em thi trường nào?
– Em thi chuyên văn ạ.
– Thế trường chuyên anh thi chuyên văn, em thi trường chuyên anh, em thi trường chuyên anh, em thi trường chuyên anh, anh thi chuyên anh nhé!
– Thế anh thi chuyên văn à? Thế em thi chuyên văn nhé, em thi chuyên văn nhé!
– Vâng.
– Thế em thi trường nào?
– Em thi chuyên văn ạ.
– Thế em vào trường nào?
– Em thi chuyên văn ạ.
– Thế em vào trường nào?
– Em vào trường chuyên anh, vào trường chuyên anh nhé!
– Thế vào trường chuyên anh được không?
– Được lắm.
– Anh đã thi vào trường chuyên anh nhé.
– Thế nếu anh thi trường chuyên anh, anh muốn thi trường chuyên anh, anh thi chuyên anh nhé!
– Em muốn vào trường chuyên anh ạ!
– Thế nếu anh thi trường chuyên anh, anh muốn anh thi chuyên anh nhé.
– Thế em vào trường chuyên anh nhé!
– Anh đã thi vào trường chuyên anh nhé.
– Thế nếu anh vào trường chuyên anh, anh muốn anh thi trường chuyên anh nhé.
– Em vào trường chuyên anh nhé!
– Em vào trường chuyên anh nhé!
– Em vào trường chuyên anh nhé!
– Thế vào trường học viện báo chí truyền thông anh nhé!
– Trường chuyên anh nhé! Em vào trường chuyên anh nhé!
– Thế vào trường chuyên anh ạ!
(Theo Tri Thức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *