lich thi dau bong da chau au

lich thi dau bong da chau au

Con anh anh anh em ruột thì có những cái khác, có những trường hợp mà mình không thể kiểm soát được.
Vậy những trường hợp khác có gì là đáng lo ngại hay không?
Thực ra đây cũng là vấn đề mà chúng ta đã đặt ra rất nhiều lần, vì chúng ta cũng đã có nhiều câu trả lời rồi.
Nếu như mình có con cái trong nhà thì cũng phải tính đến việc chúng nó sẽ có cách cư xử như thế nào nếu mình có quan hệ ruột thịt với nhau.
Nhưng hiện nay chúng ta cũng chưa có một cơ chế nào để thực hiện được một cơ chế như vậy, bởi vì trong gia đình thì có nhiều trường hợp không thể kiểm soát được.
Ví dụ như có con gái ở với mẹ mình, khi mẹ mình già rồi mà lại còn phải chăm sóc cho mẹ thì không thể nào kiểm soát được. Hoặc con gái và con trai ở với bố mình có thể không sao nhưng nếu bố mình ốm thì ai sẽ chăm sóc cho bố.
Ví dụ như khi mẹ mình ốm thì ai chăm sóc cho mình, và sau khi mình chết thì ai chăm sóc cho mình.
Tất cả những vấn đề đó thì chúng ta chưa có một công cụ nào để quản lý được.
Vậy với riêng gia đình mình thì chúng ta phải làm thế nào với những trường hợp này?
Trong trường hợp gia đình mình thì phải xử lý như thế nào?
Với trường hợp này chúng ta phải xử lý như thế nào, ví dụ như con mình thì phải xử lý như thế nào để đảm bảo cho chúng không thể có mối quan hệ như thế được?
Trong trường hợp con mình mà ở với anh chị thì có thể không sao, nhưng khi ở với bố mình thì có khi anh mình lại đánh, hoặc chửi bới, thậm chí là đánh, và anh mình lại có thể đánh lại con mình.
Chúng ta phải xử lý như thế nào cho phù hợp?
Ví dụ như trường hợp con ở với mẹ mình mà chúng ta không có chế độ chăm sóc tốt, khi ở với bố thì có khi con bị ốm mà phải nằm viện, hoặc ốm nặng thì chúng ta phải xử lý như thế nào?
Hoặc trường hợp con ở với bố mà bố đánh mẹ thì mình xử lý như thế nào?
Ví dụ như ở với mẹ thì người mẹ không nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *