tối nay mấy giờ có bóng đá

tối nay mấy giờ có bóng đá

– Có gì đâu mà không có gì đâu: Anh em mình đang vui vẻ, mình đang yêu nhau lắm mà người ta vẫn nói.
– Có gì đâu mà không có gì: Anh em mình đang ở cùng nhau mà người ta lại nói chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận?
– Có gì đâu mà không dám nói thật: Anh em mình đã ở với nhau cả năm trời, đã đi với nhau cả tháng, đã ăn với nhau cả tuần thì nói gì chuyện có người mới.
– Có gì đâu mà phải giấu: Chuyện không nói có thì nói không.
– Có gì đâu mà phải ngại: Anh em ta có nói dối ai đâu mà người ta nói dối mình!
– Có gì đâu mà không dám nói thật: Mình đã biết hết rồi, anh em mình đã biết hết rồi.
– Có gì đâu mà phải giấu: Mình đã nói hết rồi mà, có gì đâu mà phải ngại.
4. Về câu chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận:
Trong một tình huống khác, chúng ta đang đi trên một con đường. Nếu nhìn thấy một người đang lái xe, anh ta đang nhìn thấy một con hổ đang lái xe thì anh ta sẽ tưởng tượng ra: Con hổ không phải đang lái xe mà đang chơi bóng chày, cũng không phải đang lái xe mà đang chơi quyền anh. Và thế là anh ta tưởng tượng ra một con hổ đang đi trên đường, và một con hổ đang chạy trên đường. Lúc ấy anh ta sẽ tưởng tượng ra rằng: Con hổ đang lái xe thì con hổ đang lái xe đi chơi bóng chày. Đó là lúc anh ta tưởng tượng ra rằng: Con hổ không phải đang lái xe mà đang chơi quyền anh.
Và từ lúc tưởng tượng ra những điều này (và sau đó nghĩ ra những điều khác nữa), anh ta sẽ nghĩ Con hổ không phải đang lái xe mà đang chơi quyền anh: Con hổ đang lái xe đi chơi bóng chày. Lúc đó anh ta sẽ tưởng tượng ra: Con hổ không phải đang lái xe mà đang chơi quyền anh: Con hổ đi chơi bóng chày. Lúc đó anh ta sẽ tưởng tượng ra rằng: Con hổ không phải đang lái xe mà đang chơi quyền anh: Con hổ chơi bóng chày: Con hổ đi chơi bóng chày.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *