kq bóng đá pháp

kq bóng đá pháp

Nghị định quy định phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xin số, cầu siêu, phúc nhận linh, từ thiện hiến tạng, quản lý tài sản trao đổi bằng tiền, hiện vật, kêu gọi mê tín dị đoan, xúc phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân;
Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân;
Cung cấp bản sao hợp pháp tiểu sử, danh sách tử thi, hài cốt, hình ảnh cá nhân của các cơ quan, tổ chức bị cấm.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2020.
Vũ Phương Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *