kq bong đa tbn

kq bong đa tbn

Trong thư gửi lãnh sự quán nước mình ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/8/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định sự việc lần này đã tạo nên nỗi đau cho người dùng và nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.
Bộ trưởng cũng chia sẻ nỗi đau này với các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, tuyên truyền: Chúng ta không thể và không được phép bỏ qua sự đồng cảm và lợi ích cộng đồng, lợi ích của đất nước.
Với những người làm công tác quản lý và đặc biệt là những đồng bào đang ngày đêm vất vả để bảo vệ và xây dựng đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi: Hãy cùng kề vai sát cánh, chung một ngọn cờ, một dòng sông. Cùng nhau kiên cường vượt lên mọi thử thách cam go. Cùng nhau đoàn kết vượt lên trên mọi khó khăn và cùng nhau tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam!
Trong thư gửi lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chúng ta hãy cùng nhau kiên cường vượt qua mọi thách thức để cùng nhau tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
Với các doanh nghiệp công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc phối hợp chặt chẽ để ứng phó và giải quyết vấn đề liên quan đến sự việc trên; đồng thời khẳng định: Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hãy tin tưởng vào tương lai đất nước và không bỏ lỡ thời cơ khi công nghệ đã đi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Trong thư gửi lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội ngày 4/9/2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi: Hãy cùng nhau kiên cường vượt qua nỗi đau! Cùng nhau đoàn kết vượt lên những khó khăn, thử thách cam go!. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Tương lai phụ thuộc vào hành động của chúng ta ngày hôm nay. Tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt Nam cùng nhau hành động như những công ty đã làm hôm nay để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *