kq bong da y hom nay

kq bong da y hom nay

Ngày đầu xuân có em da trắng như bông lúa, em thơm phức như hoa bưởi.
Một ngày mùa đông trời rét căm căm, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông gió bấc về, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.
Một ngày mùa đông rét mướt, em mang chăn đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *