kq bong truc tuyen

kq bong truc tuyen

– Ngau khi con xin bố mẹ cho con đi học thêm ở trung tâm, bố mẹ cho con đi học thêm ở đâu?
Bố/mẹ có thể cho con đi học thêm ở một số địa chỉ uy tín sau đây.
– Bố/mẹ có thể cho con đi học thêm ở một trung tâm khác được không?
Các trung tâm dạy thêm, học thêm được phép dạy thêm cho bậc tiểu học, có thu phí đối với học sinh tiểu học; Không được dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học ở địa điểm khác của nhà trường.
– Địa điểm khác của nhà trường, khi con học thêm con phải làm những bài tập nào ở trung tâm và các môn học ở nhà?
Bố/ mẹ có thể cho con làm bài tập và giải đề ở lớp ở nhà, bố mẹ không phải mua thêm bài tập cho con ở các trung tâm này.
– Con có thể làm việc nhà ở trường được không?
Bố/mẹ có thể cho con làm một số việc nhà nhẹ nhàng sau giờ học chính khóa ở trường mà không phải mua bài tập ở các trung tâm này.
– Con muốn đi chơi ở đâu?
– Bố/mẹ có thể cho con đi chơi vào cuối tuần ở trung tâm thành phố mà không phải mua vé hay mất phí.
– Nếu mua vé ở các trung tâm thì bố/mẹ có thể mua cho con ở đâu?
Bố mẹ có thể mua vé cho con ở trung tâm hoặc cho con đi chơi ở một số địa điểm khác trong thành phố mà bố/mẹ không có điều kiện mua vé. Tuy nhiên, nếu muốn cho con đi chơi ở ngoại ô, bố/mẹ có thể cho con đi chơi ở các tỉnh lân cận.
– Con muốn đi chơi ở trung tâm thì phải làm những bài tập nào ở trung tâm?
Bố/mẹ có thể mua cho con những bài tập ở lớp cho các môn học ở nhà hoặc các bài tập của các trung tâm ở nhà. Tuy nhiên các bài tập ở nhà thì bố/mẹ không cần phải mua.
– Con có thể đến trung tâm học thêm sau giờ học chính khóa ở trường không?
Bố/mẹ có thể đến các trung tâm học thêm sau giờ học chính khóa ở trường và ở nhà cho con đi học thêm một số môn học. Tuy nhiên, nếu như bố/mẹ có con học ở trường mà phải học thêm ở trung tâm thì bố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *