kết quả bóng đá nam olympic 20 21

kết quả bóng đá nam olympic 20 21

Bảng B – Olympic Việt Nam 2-1 Olympic UAE 2-1 Olympic Iraq 2-4 Olympic Thái Lan 4-2 Olympic Malaysia 1-0 Olympic Indonesia 1-0 Olympic Iran 3-2 Olympic Uzbekistan 2-0 Olympic UAE Bảng C – Olympic UAE 2-0 Olympic Kyrgyzstan 1-0 Olympic Saudi Arabia 1-0 Olympic Trung Quốc 1-1 Olympic Jordan 1-1 Olympic Triều Tiên 2-1 Olympic Hàn Quốc
Bảng D – Olympic Việt Nam 2-2 Olympic Iraq 2-0 Olympic Bahrain 1-0 Olympic Iran 0-0 Olympic UAE
Bảng E – Olympic UAE 2-1 Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Kyrgyzstan 1-0 Olympic Jordan
Bảng F – Olympic Việt Nam 1-0 Olympic Uzbekistan 2-2 Olympic Triều Tiên 0-1 Olympic Nhật Bản
Bảng G – Olympic UAE 1-0 Olympic Saudi Arabia 3-1 Olympic Trung Quốc 0-1 Olympic Iran
Bảng H – Olympic Nhật Bản 2-1 Olympic Hàn Quốc 1-0 Olympic Iran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *