lich bóng da euro

lich bóng da euro

Mặt khác, nó nói về sự đoàn kết, về tình thương và lòng thương cảm của con người. Nó cũng không có bất kỳ sự phân chia nào về giai cấp, về địa vị, về sắc tộc, về tôn giáo. Nó là một tác phẩm văn học hiện thực mang đậm tính nhân văn và tính thẩm mỹ.
Và điều quan trọng hơn, nó là sự tôn trọng tự do, nhân tính, sự sống và cái chết. Đó là tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Nga, Đức, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Ba Lan, Tây Ban Nha. Nó đã được dịch ra trên 30 ngôn ngữ trên thế giới.
Đây là tác phẩm của ông Jean-Jacques Urvoas – giáo sư triết học Pháp đã từng là một chuyên gia về triết học tự nhiên và xã hội và ông đã sang Việt Nam nhiều lần vào những năm 1992-1993 để giảng dạy tại Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm.
Tác phẩm là một công trình đầy đủ, đồ sộ, toàn diện, bao quát lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX.
T.Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *