khi nào mu đá

khi nào mu đá

Trước đó, tháng 8/2015, UBND tỉnh Phú Thọ đã cấp phép khai thác mỏ đá vôi tại khu vực núi Hang Cá với diện tích 13.400m2; trữ lượng khai thác là 10 triệu m3. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Hạ Hòa liên hệ với UBND huyện Hạ Hòa để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm về tài chính theo quy định; khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá vôi.
Ngày 6/12/2016, UBND huyện Hạ Hòa, UBND xã Mỹ Thắng kiểm tra phát hiện thấy Công ty TNHH xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi và Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Hạ Hòa không thực hiện theo nội dung bản cam kết, vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 40, Luật Khoáng sản năm 2010. UBND huyện Hạ Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị này.
Cũng theo UBND huyện Hạ Hòa, trong thời gian tới, đơn vị sẽ thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường đối với các doanh nghiệp theo thẩm quyền.
Đức Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *