kq bong anh

kq bong anh

Anh đi, em ở lại với trời.
Không đi được thì thôi vậy!
Đi thì cũng phải về không thì ở tù!
Anh đi, em ở lại với mẹ con em.
Đi thì cũng phải về gặp mẹ con em chứ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *