ket wa bong da anh

ket wa bong da anh

Ngày 3/5/2014, hai bên đã được các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia giải quyết, hai bên đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền.
Việt Nam và Campuchia đã ký kết Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005.
Hiệp ước bổ sung năm 2005 đã được hai nước Việt Nam và Campuchia ký ngày 30/6/2005. Hiệp ước này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2005. Hiệp ước này thay thế Nghị định thư số 16/2005 về Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia.
Hiệp ước bổ sung năm 2005 quy định trên 400 cột mốc giữa biên giới hai nước đã được xác định. Trên thực tế, công tác phân giới cắm mốc liên quan đến hai bên là khoảng 450 cột mốc, trong đó có 450 cột mốc chính và các cọc dấu, được đánh số từ 30 đến 33.
Từ khi ký hiệp ước (năm 2006) đến ngày 18/12/2013, công tác phân giới cắm mốc đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: đã xác định và xây dựng được hơn 1.800 vị trí mốc, trong đó có 1.137 vị trí mốc chính và cọc dấu.
Hiện nay, công tác phân giới cắm mốc đã thực hiện được khoảng 84%, và đang xây dựng mốc giới. Việt Nam – Campuchia đang xúc tiến việc hoàn thiện hồ sơ các cột mốc có liên quan theo Nghị định thư phân giới cắm mốc và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu theo đúng thời hạn mà hai bên đã thống nhất.
Về công tác quản lý biên giới, hiện nay, trên đoạn biên giới khoảng 260 km, hai bên đã xây dựng xong 18/35 trạm kiểm soát liên hợp, xây dựng được 10 trong tổng số 11 (17 trạm ở Việt Nam và 2 trạm ở Campuchia) đường biên giới đã được quản lý theo đúng tinh thần Hiệp ước. Trên đoạn biên giới khoảng 60 km, hai bên đã xây dựng xong 5/35 cột mốc.
Tuy nhiên, công tác quản lý biên giới giữa hai bên gặp phải một số khó khăn như: hai bên có chung đường biên giới dài khoảng 1.270 km với 6 cửa khẩu quốc tế, 5 cửa khẩu chính, 8 cửa khẩu phụ, 37 lối mòn, 40 đường ngang qua rừng rậm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *