bong da plus.mobile.vn

bong da plus.mobile.vn

Các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do tiếp nhận nội dung thông tin và quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
Phương án xử lý và thời gian xử lý hành chính vi phạm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng đã được đề cập.
Có thể nói, việc ban hành luật Báo chí 2016 với những nội dung mới, tiến bộ, văn minh, hiện đại là một trong những nỗ lực lớn của Đảng, Nhà nước ta trong việc tạo điều kiện cho báo chí phát triển, ông Long nhận định.
Ông Long cũng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần thượng tôn pháp luật, báo chí Việt Nam sẽ thực hiện tốt việc bảo vệ các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do tiếp nhận được nội dung báo chí, tự do phát ngôn của các cá nhân, tổ chức.
Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cũng chỉ ra những hành vi không được làm trong dự thảo bộ luật này.
Báo chí là phương tiện thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, văn hóa.
Như vậy báo chí cũng có quyền tiếp cận với thông tin, tài liệu, thông tin.
Có nghĩa là báo chí có quyền thông tin. Nhưng báo chí không được làm gì khi chưa được thông tin, trừ thông tin về an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an sinh xã hội.
Nếu quy định như thế thì những lĩnh vực khác cũng sẽ cấm?, ông Đương nhấn mạnh và cho rằng, luật chỉ nên quy định những gì cơ quan báo chí được làm, không nên cấm hết.
Trong khi đó, theo ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), cần khẳng định lại quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp nhận thông tin của nhân dân.
Ông Hùng cho hay, hiện nay, tự do báo chí, tự do ngôn luận trong khuôn khổ luật pháp chưa được coi trọng. Do đó cần quy định, khi nào báo chí thực hiện quyền tự do báo chí, khi nào nhà nước không cấm báo chí thì mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *