lich da bong anh

lich da bong anh

Theo ông, việc một người bạn hay làm từ thiện như anh trai ông có thể trở thành một doanh nhân giỏi sẽ giúp họ tạo được sự khác biệt, bởi vì họ có đầu óc kinh doanh và sự nhạy bén.
Có rất nhiều tấm gương về các doanh nhân thành công không thể sống mà không cần tới gia đình, ông nói:Nếu tôi không có khả năng trở thành một doanh nhân thành công thì những người khác có thể làm được. Tuy nhiên, việc trở thành một doanh nhân giỏi lại là một điều vô cùng khó.
Ông cũng chia sẻ thêm:Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trở thành một doanh nhân thành công như anh trai tôi. Nhưng điều đó sẽ rất khó nếu bạn không có nhiều tiền.
Minh Anh (Nguồn CNBC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *