lich da v league

lich da v league

Ngày 26/02/2020, Tổng cục Thuế phát hành trên website: https://www.gdt.gov.vn/thu-tuc-chi-tiet-chu-tich-bao-cao-chuc-ngoai-vi-sao.html.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/02/2020 (từ 08h00 đến 17h00 các ngày tiếp theo), thời gian tổng hợp hồ sơ: Từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 31/03/2020 (nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian được tính theo ngày gửi qua đường bưu điện).
Địa điểm nhận hồ sơ: Tại trụ sở Tổng cục Thuế (địa chỉ tầng 9, Tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, Số 2, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), số điện thoại: 024.39440484, E-mail: thuquan.gdt.gov.vn./.
Nhật Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *