bong da slna 24h

bong da slna 24h

– Không dùng sản phẩm có dấu hiệu của việc bị đình chỉ lưu hành và thu hồi hoặc có dấu hiệu nhận biết trên nhãn mác không đúng qui định, công bố sản phẩm mỹ phầm không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn mác và trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
– Không mua mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa hết hạn sử dụng
– Không mua mỹ phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo địa chỉ ghi trên nhãn mác và theo phiếu công bố mỹ phẩm của doanh nghiệp sản xuất công bố.
– Có văn bản báo cáo về các sản phẩm mỹ phẩm mà doanh nghiệp thực hiện tự công bố không đáp ứng qui định, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng qui định.
– Tuân thủ quy định về quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế.
– Không mua mỹ phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo địa chỉ ghi trên nhãn mác và theo phiếu công bố mỹ phẩm của doanh nghiệp sản xuất công bố;
– Không mua mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
– Tuân thủ quy định về ghi nhãn mác trên sản phẩm mỹ phẩm (nhãn sản phẩm mỹ phẩm phải ghi tên và địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất; tên sản phẩm phải ghi rõ nội dung bắt buộc).
Những người kinh doanh mỹ phẩm tự công bố phải:
– Có địa điểm kinh doanh, bán hàng cố định và địa chỉ rõ ràng.
– Người quản lý hay người phụ trách của cửa hàng phải là người trực tiếp tư vấn với khách hàng về các loại mỹ phẩm đang kinh doanh; phải tư vấn rõ ràng minh bạch cho khách hàng về công dụng của các loại mỹ phẩm.
– Không được bán mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng.
– Chỉ được bán sản phẩm mỹ phẩm đã được Bộ Y tế cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.
– Không được bán mỹ phẩm đã thay đổi tính chất công dụng (trước đây được công bố là mỹ phẩm nhưng nay thay đổi tính chất, công dụng thành mỹ phẩm);
– Không được nhận quà tặng là mỹ phẩm, hàng hóa, dịch vụ (có giá trị trên 20 triệu đồng cho một lần sử dụng mỹ phẩm).
– Chỉ được bán mỹ phẩm do chính cơ sở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *