bong da so com vv

bong da so com vv

Lúc này đây, tôi bỗng nhiên thấy mình thật vô dụng. Tôi thật không hiểu nổi. Tôi chỉ có 2 vợ nhưng lại không biết cách làm cho 2 người vợ của mình hạnh phúc, tôi thật không hiểu nổi mình. Tôi thấy anh thật hạnh phúc. Hạnh phúc không có sự giả tạo, hạnh phúc không có sự giả tạo. Tôi chợt cảm thấy mình thật đáng thương vô hạn, tôi đã làm cho anh và chị em trong cơ quan thật thất vọng, tôi đã làm cho họ mất lòng tin vào tôi, tôi đã làm cho họ xấu hổ.
Tôi đã không biết cách làm cho 2 người vợ của mình hạnh phúc nên tôi thật xấu hổ. Tôi biết làm cho họ hạnh phúc bằng cách không quan tâm đến 2 người vợ của mình mà chỉ làm cho họ vui lòng. Thật sự, tôi không biết làm sao, tôi thật sự xấu hổ, thật sự ân hận. Tôi đã làm cho họ thất vọng, tôi đã làm cho họ xấu hổ.
Trong giờ phút này, tôi không biết nói thế nào. Tôi thật sự không hiểu nổi mình. Tôi thật sự thấy mình rất có lỗi. Làm cho anh và chị em trong cơ quan mất lòng tin vào tôi. Tôi thật sự thấy mình không có tư cách để nói rằng tôi đã làm cho 2 người vợ và anh em trong cơ quan mất lòng tin vào tôi.
Trong giờ phút này, tôi thực sự muốn nói: Em xin lỗi chị, xin lỗi anh, xin lỗi anh và chị. Tôi biết anh chị em trong cơ quan đang rất lo lắng vì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thực sự không biết phải nói gì lúc này nữa. Tôi rất cần được chia sẻ, mong mọi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *