bong da so du lieu .vn

bong da so du lieu .vn

(Ta về nhà ta) / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta cấm rượu ta say mê / Ta vào nhà ta cấm rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta cấm rượu ta say mê / Ta vào nhà ta cấm rượu ta say mê / Ta vào nhà ta cấm rượu ta say mê.
(Ta về nhà ta mời rượu ta say mê / Ta về nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê / Ta vào nhà ta mời rượu ta say mê.)
Có câu thơ sau đây: Đò về nhà em chèo nhẹ/ Em bơi qua sông rộng em ra thăm/ Con sông ấy như tình yêu đôi lứa. Có thể dịch hai câu thơ sau như sau: Đò về nhà em chèo nhẹ/ Em bơi qua sông rộng em ra thăm/ Con sông ấy như tình yêu đôi lứa.
Như câu thơ sau: Đò về nhà em chèo nhẹ/ Em bơi qua sông rộng em ra thăm/ Con sông ấy như tình yêu đôi lứa.
Có thể dịch hai câu thơ sau như sau: Đò về nhà em chèo nhẹ/ Em bơi qua sông rộng em ra thăm/ Con sông ấy như tình yêu đôi lứa.
Có thể dịch hai câu thơ sau như sau: Đò về nhà em chèo nhẹ/ Em bơi qua sông rộng em ra thăm/ Con sông ấy như tình yêu đôi lứa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *