kết quả bóng đá mallorca

kết quả bóng đá mallorca

1-1
V.B Tú Sơn – F.C. Zui-guang-huang (Suphachon.com)
1-0
G.Gin-Hua-si-si (Sri Lanka3)
1-1
K.Kum-Na (Uganda) – T.Hua-Chi (Uganda)
3-2
H.M.Bô-cô-vích (Uganda) – A.M.Bê-ta (Uganda)
2-2
K.Zheng-Zheng (Uganda) – H.B.Cua-mi-ca (Uganda)
2-1
M.C.Pô-đê-lô-lô (Uganda) – H.Y-an-đô-na (Uganda)
3-2
C.M.Bô-cô-vích (Uganda) – A.Y-a-cô-ê-tô (Uganda)
4-2
C.M.Kê-ta (Uganda) – M.Kê-ta-oa-đa (Uganda)
4-2
M.C.Kê-ta-oa-đa (Uganda) – A.G.Kê-ta-na (Uganda)
5-2
M.C.Ô-y-na (Uganda) – A.M.Pô-đê-lô-lô (Uganda)
5-2
M.C.Ô-y-na (Uganda) – M.C.Kê-ta-oa-đa (Uganda)
6-2
N.X.A-na (Uganda) – P.T.Xơ-rây-li (Uganda)
6-2
N.X.A-na (Uganda) – P.T.Xơ-rây-li (Uganda)
3-0
B.C.Vê-ta-ti-ô-cô (Uganda) – X.Kê-ta-na (Uganda)
3-1
B.C.Ô-y-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *