lich da ban ket euro

lich da ban ket euro

Nếu bạn thích một điều gì đó, thì bạn không cần phải có quá nhiều tiền bạc, ông nói. Nếu bạn chỉ muốn một điều gì đó mà bạn vẫn thấy hạnh phúc, bạn luôn có thể.
Phương Anh (Nguồn: CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *