lich da banh

lich da banh

Sau ngày giải phóng, ông Trần Đại Nghĩa làm giám đốc Sở Công nghiệp TP.HCM và là trưởng ban đầu tiên của Ban quản lý dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 1-6-2001, UBND TP có Quyết định 25/2001/QĐ-UB do ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch UBND TP.HCM ký thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ngày 26-6-2001, UBND TP ra quyết định thành lập hội đồng bồi thường cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hội đồng này có ông Lê Thanh Hải làm chủ tịch, ông Võ Viết Thanh – Phó Chủ tịch UBND TP và ông Trần Vĩnh Tuyến, ủy viên UBND TP và là Trưởng ban Quản lý.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Zing
Ngày 29-12-2002, UBND TP.HCM có Quyết định 4980/2002/QĐ-UB thành lập tổ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngày 4-1-2002, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư trực thuộc UBND TP gồm 26 thành viên (chủ tịch hội đồng là ông Võ Viết Thanh; phó chủ tịch hội đồng là ông Lê Thanh Hải và các ủy viên là ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Nguyễn Hữu Tín, ông Nguyễn Văn Tám và ông Võ Văn Hoan).
Trong quyết định thành lập, Hội đồng bồi thường được phép tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2003; được sử dụng con dấu của UBND TP trên các văn bản hành chính.
Ngày 27-2-2005, UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập trung tâm quản lý và bồi thường hỗ trợ, tái định cư trực thuộc UBND TP.HCM. Trong quyết định quy định hội đồng có chủ tịch là ông Võ Văn Hoan.
Theo chủ tịch Võ Viết Thanh, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng phải có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Hội đồng này được quyền huy động tổ chức, các nhân cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng; được tham gia vào việc xác định giá và chuẩn bị hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu tư vấn để xác lập dự toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *