lịch đá epl

lịch đá epl

Không chỉ vậy, ông còn cho xuất bản cuốn sách Hướng dẫn du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên, được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao, giới thiệu cho các công ty du lịch, các tổ chức du lịch trong nước và quốc tế. Ông cũng tham gia và trở thành thành viên của tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới (World Wildlife Organization).
Một trong những hoạt động nổi bật của ông là thực hiện dự án bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, nhằm phục hồi đa dạng sinh học thông qua việc quản lý bảo tồn khu dự trữ sinh quyển, đặc biệt là các giá trị về văn hóa lịch sử của các dân tộc như Châu Mạ, Châu Mạ-Nà Lài, Mạ, Stiêng, M’nông và Châu Mạ.
Ông còn là người sáng lập Tổ hợp tác sản xuất xoài Suối Lớn. Hiện tại, Tổ hợp tác sản xuất xoài Suối Lớn có 50 thành viên với diện tích canh tác khoảng 150ha. Các thành viên Tổ hợp tác sản xuất xoài Suối Lớn được ông đào tạo, hỗ trợ sản xuất trong các vườn xoài của mình.
Ông còn có nhiều tham gia các chương trình nghiên cứu, bảo tồn môi trường của các tổ chức như Chương trình môi trường Liên Hợp quốc (UNEP), Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF)…
Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế và địa phương, những đóng góp của ông Trần Văn Mùi trong việc bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, tài nguyên và môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai rất nổi bật.
Tôi làm dự án này không vì mục đích lợi nhuận. Vì tôi thấy có quá nhiều người đã làm việc này rồi nên muốn góp phần cho việc bảo tồn hệ sinh thái tại đây. Tôi cũng tự thấy mình có đóng góp cho việc xây dựng các khu bảo tồn ở các địa phương khác nữa nên mới làm dự án này, ông Mùi chia sẻ.
Ông Trần Văn Mùi cho biết thêm, những dự án của ông về các vấn đề môi trường và hệ sinh thái như hiện nay đều được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá rất cao, vì nó giúp cho việc quản lý tốt hơn, vì nó làm sao để cho người dân thấy họ được hưởng lợi ích từ các vấn đề.
Khi dự án này hoàn thành, tôi không chỉ được làm việc mình mà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *