keo bong c1

keo bong c1

Sau khi lấy ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, Bộ Tư pháp đã thống nhất với đề xuất của các đơn vị liên quan để lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành liên quan, trong đó quy định lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục, thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm…
Đây là việc làm rất khó đòi hỏi sự đầu tư công phu, nghiêm túc, chất lượng của nhóm tác giả. Với việc thay đổi này, chúng tôi hy vọng dự thảo Thông tư sẽ hoàn thiện, sớm đưa vào áp dụng. Nếu Thông tư không thay đổi, chúng tôi sẽ đề xuất Quốc hội bãi bỏ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.
Thu Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *