ke0 b0ng da h0m nay

ke0 b0ng da h0m nay

3. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối thi
Điểm chuẩn
1
Công nghệ thông tin
D480201
A, A1
21
2
Truyền thông và mạng máy tính
D480101
A, A1
21
3
Công nghệ chế tạo máy
D510202
A, A1
21
4
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D520207
A,A1
21
5
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D520201
A, A1
21
6
Kỹ thuật máy tính
D520214
A, A1
21
7
Hệ thống thông tin
D340405
A, A1
21
8
Kỹ thuật phần mềm
D480201
A, A1
21
9
Công nghệ thông tin Việt-Lào
D480201
A, A1
21
10
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
D510603
A, A1
21
11
Công nghệ thông tin – kinh tế
D510602
A, A1
21
12
Công nghệ thông tin-đại cương
D510601
A
21
13
Công nghệ thông tin-tài chính
D480201
A, A1
21
14
Công nghệ thông tin-truyền thông
D480201
A, A1
21
15
Công nghệ thông tin -quản trị kinh doanh
D340101
A, A1
21
16
Quản lý công nghiệp
D510601
A, A1
21
17
Quản lý năng lượng
D510401
A, A1
21
18
Khoa học máy tính
D520214
A, A1
21
19
Quản lý công nghệ cơ khí
D520103
A, A1
21
20
Công nghệ cơ điện tử
D510203
A, A1
21
21
Công nghệ điều khiển và tự động hóa
D510303
A, A1
21
22
Công nghệ sinh học
D420201
A, A1, B
21
23
Công nghệ thực phẩm
D540101
A, B
21
24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *