keets quả bóng đá

keets quả bóng đá

4. Có ít nhất hai thành viên của Ban tổ chức và những người khác có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc tổ chức giải thể thao; điều hành, trọng tài, giám sát trong các từng khu vực, quốc gia, thế giới có liên quan đến môn thể thao đó.
5. Môn thể thao tổ chức thi đấu phải được Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch chấp thuận đăng ký và được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
6. Địa điểm thi đấu phải bảo đảm các yêu cầu về trật tự an toàn, trang thiết bị, đồ uống và các điều kiện kỹ thuật, nhân sự khác để tổ chức thi đấu; có phương án bảo vệ, phòng ngừa các sự cố, tai nạn, tình huống nguy hiểm, khắc phục sự cố và có phương án xử lý các tình huống như mất điện, tắc đường, thời tiết xấu…
7. Ban tổ chức giải thể thao tự chịu trách nhiệm huy động, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức giải theo quy định hiện hành.
Nguyên tắc tổ chức giải
– Nguyên tắc tổ chức giải của giải thể thao phải phù hợp với tính đặc thù của từng môn thể thao, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.
– Nguyên tắc tổ chức giải thể thao quần chúng phải bảo đảm các yêu cầu sau:
– Bảo đảm về thành tích của các đoàn thể thao tham dự giải theo tiêu chuẩn quy định, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tại địa phương và đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
– Bảo đảm tính trung thực, dân chủ, khách quan, công bằng và hiệu quả kinh tế.
– Bảo đảm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
Nguyên tắc tổ chức giải thể thao thành tích cao
– Giải thể thao thành tích cao của tổ chức, cá nhân được khuyến khích tổ chức thi đấu đối với các môn thể thao thành tích cao.
– Giải thể thao thành tích cao của tổ chức, cá nhân được khuyến khích tổ chức thi đấu đối với các môn thể thao thành tích cao, các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao ứng dụng, các môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *