hôm nay vn đá mấy giờ

hôm nay vn đá mấy giờ

– Mua để làm gì? Mua để tặng? Mua để chơi hay mua tặng?.
– Mua để làm gì? Mua để làm gì mà mua nhiều vậy?
– Thế nhỡ mua xong họ không bán thì sao?
– Mua rồi thì để làm gì?
Có thể thấy rằng, trong những người đang tham gia kinh doanh trên các chợ điện tử như Google, Facebook, Instagram, Twitter… không một người nào tham gia kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm có thể mua bán được bằng tiền, mà tất cả đều là tiền ảo. Vì thế những người tham gia kinh doanh trên các chợ này cũng không có ý nghĩa gì.
Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, những người kinh doanh trên các chợ ảo này đều có thể bị xử phạt theo Điều 2, Nghị định số 52/2013 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, cụ thể như sau:
Điều 2. Hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp:
1. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động thanh toán trái pháp luật trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng.
Ngoài ra, tại Điều 3, Nghị định số 88/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp có thể bị xử phạt với mức phạt tiền lên đến 250 triệu đồng.
Điều 3. Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.
b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, chủ thẻ bị hại từ các hành vi gian lận trong hoạt động của tổ chức phát hành, thanh toán thẻ và các quy định liên quan của pháp luật về an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *