i bong da so

i bong da so

– Môn Vật lý: Đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có tính phân loại cao; các câu hỏi không khó và không ra trong sách giáo khoa;
– Môn Hóa học: Đề thi có các câu hỏi từ câu 23 đến câu 36; các câu hỏi khó tập trung vào các câu số 40, 41, 42, 43, 44, 45; các câu hỏi dễ rơi vào nội dung nhóm hợp chất thiên nhiên.
– Môn Sinh học: Đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành; có tính phân loại cao, các câu hỏi tương đối khó thuộc nhóm các câu hỏi từ 40 đến 50;
– Môn Toán: Đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành; có tính phân loại cao; các câu hỏi tương đối khó tập trung vào các câu số 40, 41, 42, 43, 44, 45;
– Môn Ngữ văn: Đề thi thuộc chương trình bình thường, có tính phân loại cao. Các câu hỏi trong đề thi không khó, không đánh đố học sinh, học sinh dễ dàng làm được bài.
– Môn Ngoại ngữ: Các câu hỏi vừa phải, kiểm tra được kiến thức cơ bản; câu hỏi khó rơi vào nội dung khó; các câu giao tiếp thông dụng và một số câu hỏi về kiến thức tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *