ty. so bong da

ty. so bong da

Tôi đã không nghĩ tới tôi
Và trong tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và trong tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và trong tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và trong tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và trong tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Và tôi, tôi đã không nghĩ tới tôi
Những câu thơ như nói hộ lòng những người con đất Việt, một nỗi buồn mang đậm hồn khí Việt Nam. Ôi con sông chảy nặng phù sa
Tiếng cười như nước sông Lam
(Sông Lam)
Đọc thơ của Nguyễn Duy, ta chợt nhận ra hồn thơ, tiếng cười Việt Nam không chỉ trong thơ. Những câu thơ như nói hộ lòng những người con đất Việt, một nỗi buồn mang đậm hồn khí Việt Nam mà Nguyễn Duy đưa lại. Thơ của Nguyễn Duy là thơ của một người dân nước Việt, ông viết về những gì bình dị thường ngày, và cũng là những gì mà người dân Việt Nam luôn nhớ và tự hào, bởi vì, với ông, hồn thơ là hồn của dân tộc, mà văn hóa Việt là văn hóa Việt Nam.
Hoàng Thu Phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *