xem kết quả bóng đá ý

xem kết quả bóng đá ý

Ngoài ra là việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm tham dự, nghiêm túc chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các ngành, các cấp theo Quyết định số 42/QĐ-TTg.
Tôi đề nghị các đồng chí thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, bằng các hành động cụ thể, việc làm cụ thể – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và cho biết: Người dân đang chờ những hành động cụ thể tương tự như của các bộ ngành, địa phương.
Đề nghị toàn xã hội, từng người dân, phát huy lòng yêu nước một cách thiết thực, có văn hóa, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động ảnh hưởng đến tình hình đất nước, đến việc toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đặt ra cho năm 2016 và những năm tiếp theo – Thủ tướng nhắn nhủ.
Hoài Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *